Una cultura diferent, un món de semblances: Estudi comparatiu de la realitat jueva de Girona i Toledo a l’Edat Mitjana

FREITAS NOGUEIRA, Maria Victòria
ISBN: 9788484581727