Una comunitat jueva a la recerca de la causa del mal moral, Lliçó Inaugural Curs Acadèmic 2010-2011

CORTÈS, Enric
ISBN: 9788493742669