CORTÈS, Enric - Una comunitat jueva a la recerca de la causa del mal moral, Lliçó Inaugural Curs Acadèmic 2010-2011


ISBN: 9788493742669