Una comunitat de jueus a Felanitx en el segle XIV

ROSELLÓ, Ramon