Terra de jueus: Cançons de noces dels jueus catalans i sefardites = Tierra de judíos: Canciones de bodas de los judíos catalanes y sefardíes

ZARAGOZA, Rosa