JAFUDÀ BONSENYOR - Sentències morals, per Jafuda, juheu de Barcelona (segle XIII)