VALLS I PUJOL, Esperança (Dir. i Coord.) - Regest dels documents de l'Arxiu Diocesà de Barcelona relatius als jueus


ISBN: 9788447710195