Quaresma de Sant Vicent Ferrer predicada a València l’any 1413

SANCHIS SIVERA, Josep