RIERA I MONTSERRAT, Francesc. SOTO COMPANY, Ricard - Notes sobre persecucions antixuetes a Mallorca en el segle XIX. La aljama judaica de Ciutat en el siglo XIII