Notes històriques de la Inquisició a Manacor

ROSELLÓ VAQUER, Ramon