Nota sobre Pere el Gran i els jueus

SOLDEVILA, Ferrán