Mossé ben Nahman i el seu Temps: Simposi commemoratiu del vuitè centenari del seu naixement 1194-1994 = Mossé ben Nahman y su Tiempo: Simposio conmemorativo del octavo centenario de su nacimiento 1194-1994 = The Life and Times of Moses ben Nahman: A Symposium to Commemorate the 800th Anniversary of his Birth 1194-1994

Actas
ISBN: 9788486837532