Memòries d’un sefardita valencià, 1560-1991: Ben Saporta (El resucítat de València)

GÓMEZ RODRÍGUEZ BROCH, Ismael
ISBN: 9788485872121