PIÑEIRO GONZÁLEZ, Vicente - Lola Touza: La Schindler gallega, 1941-1945


ISBN: 9788494431401