Lola Touza: La Schindler gallega, 1941-1945

PIÑEIRO GONZÁLEZ, Vicente
ISBN: 9788494431401