BIBILONI TROBAT, Gabriel - Llibre d'Inquisicions de la Cúria Reial de la Parròquia de Castellítx (1379-1388)


ISBN: 9788492150830