JAFUDÀ BONSENYOR - Llibre de paraules i dites de savis i filòsofs