Literatura en hebreu dels jueus catalans

RIERA I SANS, Jaume