Les Cartes de Població cristiana i de Seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148-1149)

Actas
ISBN: 9788493108823