SEMTOB IBN SAPRUT (Sem Tob ben Saprut) - 'La Pedra de Toc' (Séfer eben bohan): Llibre Primer 'Sobre el fonaments de la fe'


ISBN: 9788447707799