La intervenció arqueològica a les necròpolis històriques. Els cementiris jueus = La intervención arqueológica en las necrópolis históticas.

ROCA I ALBERT, Joan (Dir.)
ISBN: 9788498504323