La Disputació de cinc savis de Ramon Llull: Estudi i edició del text català

PERARNAU I ESPELT, Josep
EAN8: 02119811