La ciutat de Girona del segle XVI al XVIII: Catàleg de les exposicions La Girona de l’època moderna: de l’obrador al baluard (MHG) i La Girona dissident (MHJ)

Catálogo de la exposición
ISBN: 9788484962090