BERTHELOT, Martine - Juifs de Catalogne et autres contributions à l’étude des judaïsmes contemporains = Jueus de Catalunya i altres contribucions a l’estudi dels judaismes contemporanis