CATEURA BENNÀSSER, Pau. MAÍZ CHACÓN, Jordi. TUDELA VILLALONGA, Lluís (Eds.) - Inversors, banquers i jueus: Les xarxes financeres a la Corona d'Aragó (s. XIV-XV)


ISBN: 9788416163373