VENTURA, Jordi - Inquisició espanyola i cultura renaixentista al País Valencià