I Festival de Poesia de la Mediterrània

Festival
ISBN: 9788476323991