Història de la medicina a la Corona d’Aragó (1162-1479)

CARDONER I PLANAS, Antoni