Els jueus i el Regne de Valéncia des de Jaume I fins el Renaiximent

MUÑOZ I PUCHÀLT, Maria-Agnés