Els jueus i conversos d’Artà, segles XIV-XIX

Actas
ISBN: 9788415081128