VOLTAS, Pere C.M.F. - El sionisme o La qüestió nacional hebraica