El gólem i els fets miraculosos del Maharal de Praga

ROSENBERG, Yudl
ISBN: 9788492405695