El Baix Llobregat i els jueus de Barcelona a la baixa edat mitjana (1348-1391)

RICH ABAD, Anna