Constitució de l’Associació d’Estudiosos del Judaisme Català a Tàrrega

Constitución