Centro de Información Xudía de Galicia, Ribadavia

Prospecto]