Algunes notícies sobre els jueus de Tàrrega, 1303-1486

LLOBET I PORTELLA, Josep Maria
ISBN: 9788400058364