RIERA MONTSERRAT, Francesc - Algunes noticies inèdites sobre la qüestió xueta en el segle XVIII