Anónimo - La sinagoga barcelonesa, Creació de la societat anónima La Pescadora