Poemas Litúrgicos] - Hosafá leSéfer Bacasot upizmonim / Hosaá laor al yedé Agudat haPaitanim Halel veZimrá bearijat Hananel Hayim Hasid, Suplemento.