RICH ABAD, Anna - El Baix Llobregat i els jueus de Barcelona a la baixa edat mitjana (1348-1391)