El siddur en català dels conversos jueus (s. XV). Conservat a la Reial Acadèmia

Sidur
ISBN: 9788460086970