Sidur - El siddur en català dels conversos jueus (s. XV). Conservat a la Reial Acadèmia


ISBN: 9788460086970