PÉREZ DE VALENCIA, Jaime - Opúscula: Tractatus contra Judeos. (Junto con:) Expositio canticorum ferialium. (Junto con:) Expositio cantici 'Te Deu laudamus'. (Junto con:) Expositio super cantica evangelica