BONSENYOR, Jahuda - Llibre de paraules e dits de savis e filosofs, Los Proverbis de Salomó, lo Llibre de Cató, fets estampar complets per primera vegada ab un prólech y documents per Gabriel Llabrés y Quintana