MORA, Víctor (Text)|Girona: Una ciutat, una història