ESCRIBÀ I BONASTRE, Gemma y FRAGO I PÉREZ, María Pilar|Documents dels jueus de Girona (1124-1595): Arxiu Històric de la Ciutat, Arxiu Diocesà de Girona