Torá|Torah: Libro de Génesis. Libro de Éxodo. Libro de Levítico. Libro de Números. Libro de Deuteronomio y Haftarot en versión castellana