MUNTANÉ I SANTIVERI, Josep Xavier|Fonts per a l'estudi de l'aljama jueva de Tàrrega: Documents i regesta