La nació i la mort: La Xoà en el discurs i la política d' Israel