Institut d'Estudis Nahmànides (Selecció i textos)|Els llibres del call