MUÑOZ I PUCHÀLT, Maria-Agnés|Els jueus i el Regne de Valéncia des de Jaume I i fins el Renaiximent